ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Ν. Μοναστηρίου 132 – 563 34 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. : 2310 761903, 761947, 763315
FAX : 2310 761925